Aresnal v Bournemouth

November 27
Watford v Stoke
November 27
Southamton v Everton